top of page
poremecaji glasa.jpg
logo-simple.png

poremećaji glasa

“Poremećaj glasa je prisutan kada glas pojedinca odstupa u kvaliteti, visini i glasnoći u odnosu na njegovu dob, spol, kulturno podrijetlo i geografsko pofručje.”(Aronson & Bless, 2009; Boone, McFarlane, Von Berg, & Zraik, 2010; Lee, Stemple, Glaze, & Kelchner, 2004). 

Poremećaje glasa s obzirom na uzrok nastanka možemo podijeliti na organske i funkcionalne poremećaje.

 

Organski poremećaji glasa nastaju kao posljedica fizičke promjene nastale u respiratornim i laringealnim mehanizmima te mehanizmima voklanog trakta. 

Funkcionalni poremećaji glasa nastaju kao rezultat nepravilnog ili neučinkovitog korištenja vokalnih mehanizama kada su fizičke strukture uredne. 

 

disfonija

Disfonija je termin koji se koristi za auditivno-perceptivne simptome poremećaja glasa. Disfonija je karakterizirana promjenama u kvaliteti, visini i glasnoći glasa te vokalnom naporu. 

znakovi i simptomi disfonije

Hrapavost (roughness) 

Šumnost (breathiness) 

Napetost u glasu (strained quality) 

Abnormalna visina glasa (previsok, prenizak, pucanje glasa, smanjen raspon glasa) 

Abnormalna glasnoća (previsok, prenizak, smanjen raspon, neujednačena glasnoća) 

Abnormalna rezonancija (hipernazalnost, hiponazalnost) 

Afonija (potpuni gubitak glasa) 

Prekidi u fonaciji 

Slabost glasa (asthenia) 

Grgljajući, “mokar” glas 

Tremor u glasu (blago podrhtavanje glasa) itd.  

(prema ASHA; https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/voice-disorders/#collapse_6 ) 

 zlouporaba glasa

Vikanje 

Glasno govorenje 

Neumjereno kašljanje 

Često čišćenje grla 

Tvrda ataka 

Napeta vokalizacija 

Neumjereno pričanje 

Neumjereni plač i vrištanje kod djece 

Izloženost okolinskim iritantima kod odraslih – dim, dehidracija, onečišćenje, uzročnici alergija što dovode do učestalih nakašljavanja i pročišćavanja grla, dim cigareta oštećuje glasnice 

bottom of page