top of page
logo-simple.png

cJENIK

Logopedska terapija (45 minuta)

 

Logopedska procjena (45 minuta)

(ne uključuje nalaz)

 

Logopedska dijagnostika (45 minuta) + nalaz

(uključuje 1 dolazak od 45 minuta, korištenje dijagnostičkih materijala, opservaciju te pisanje i izdavanje logopedskog nalaza)

Logopedska dijagnostika (90 minuta) + nalaz

(uključuje 2 dolaska po 45 minuta, korištenje dijagnostičkih materijala, opservaciju te pisanje i izdavanje logopedskog nalaza)

Naknadno izdavanje logopedskog nalaza

Logopedske radionice 

30 €

35 €

 

50€

70€

 

20 €

Cijena na upit

Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st. 1 i st. 2 Zakona o PDV-u.

01.01.2024.

U logopedskom kabinetu u Kaštel Starom primamo isključivo gotovinska plaćanja, a za on-line usluge uplate se vrše virmanom (uplate direktno na račun).

bottom of page