top of page
logo-simple.png

cJENIK

Logopedska dijagnostika *

 

Logopedska terapija 1 x tjedno

 

Logopedska terapija 2 x tjedno

Logopedsko savjetovanje         

45-90 min

45 min

45 min

45 min

50€

28€

25€

28€

* Logopedski nalaz uključen u cijenu

Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st. 1 i st. 2 Zakona o PDV-u.

16.01.2023.

U logopedskom kabinetu u Kaštel Starom primamo isključivo gotovinska plaćanja, a za on-line usluge uplate se vrše virmanom (uplate direktno na račun).

bottom of page