top of page
logo-simple.png
iStock-143176157-small.jpg

Mašta je važnija od znanja

"Imagination is more important than knowledge"

- Albert Einstein

O nama

U logopedskom kabinetu IMAGINARIUS usmjereni smo na individualne potrebe svakog pojedinca. U radu s odraslim osobama međusobno ostvarujemo suradnju te kreiramo terapiju sukladno klijentovim mogućnostima i željama. U radu s djecom svjesni smo važnosti poticanja sveukupnog djetetovog razvoja te posebnu pažnju pridajemo usvajanju znanja prilagođenom individualnim mogućnostima pojedinog djeteta uz poticanje mašte i kreativnosti. Djeca najbolje uče uz igru, te kada imaju mogućnost sami istraživati i otkrivati svijet oko sebe. Sve aktivnosti u radu su pomno osmišljene i isplanirane kako bi poticale određene aspekte komunikacijskog te jezično-govornog razvoja, a utkane su u igru kako bi djeca stjecala znanja i vještine na zabavan način. 

Domina Pavlov, mag. logoped.

Domina Pavlov, Logoped Kastela.jpg

Diplomira 2013. godina na sveučilišnom studiju logopedije pri Edukacijsko-rehabilitacijskom Falkutetu u Zagrebu te stječe titulu magistra logopedije. 

Višegodisnje iskustvo u logopedskom radu stječe u različitim ustanovama: vrtić KidzCare u Edinburghu, UK, Opća bolnica Šibenik, Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG u Zagrebu te Udruga tjelesnih invalida TOMS u Trogiru. Uz redovni posao radila i honorarno u dva privatna kabineta, te u vrtiću Tamaris, Vodice.

Uz studij logopedije, završila je i brojne druge edukacije, uključujući i dvogodišnji program  Kliničke ekspresivne art terapije u Zagrebu, Scottish Vocational Qualification in Social Services (Children and Young People) u Velikoj Britaniji, TEFL (Teaching English as a Foreign Language), Challenging Behaviour training, Playboxes- edukacija za poticanje interakcije s djecom, Neurogene orofaringealne disfagije, Verbotonalni seminar I. dio i brojne druge. 

Ukoliko želite znati više, CV je u prilogu.

bottom of page