top of page
Smiling Baby
logo-simple.png

KAŠNJENJE U JEZIČNO-GOVORNOM RAZVOJU

Svako dijete je drugačije i usvaja govor i jezik svojim tempom. Ipak, postoje smjernice do koje bi dobi dijete trebalo ovladati određenim vještinama. Tako npr. dijete prvu riječ progovara s oko godinu dana, a ukoliko se ona nije pojavila nakon 16 mjeseci trebalo bi potražiti savjet stručnjaka. U dobi od dvije godine dijete bi trebalo već slagati riječi u dvočlane iskaze, s tri godine u tročlane iskaze i sl. U nastavku navodimo smjernice tj. miljokaze urednog dječjeg jezično-govornog razvoja te dob kada se očekuje da su određene vještine savladane. Ukoliko primijetite odstupanja kod Vašeg djeteta, potražite pomoć stručnjaka.   

Neka djeca, iako kasne u ranom jezično-govornom razvoju, će kasnije uhvatiti svoje vršnjake, dok će neka razviti jezični poremećaj.   

miljokazi urednog jezično-govornog razvoja

od rođenja do 1. godine

slušanje i razumijevanje

govor

0-3 MJESECI

 

-Strese se na glasan zvuk 

-Umiri se ili se smiješi kada mu se obraćate 

-Čini se da prepoznaje Vaš glas 
 

 

 

4–6 mjeseci 

-Gleda u smjeru zvuka 

-Reagira na promjene u Vašem glasu 

-Primjećuje igračke koje proizvode zvukove 

-Reagira na glazbu 

 

 

7 mjeseci–1. godine 

-Okreće se i gleda prema izvoru zvuka 

-Gleda kada mu nešto pokazujete gestom pokazivanja 

-Okreće se kada ga zovnete po imenu 

-Razumije riječi za učestale predmete i bliske  ljude - riječi poput boca, auto, mama, tata 

-Počinje reagirati na jednostavne riječi i fraze poput “ne”, “dođi ovdje”, “želiš li još?” 

-Sluša pjesme i priče kratko vrijeme  
 

 

-Proizvodi zvukove gukanja 

-Plač se razlikuje za različite potrebe  (kad je gladno, umorno, kad ga boli...) 

-Smiješi se ljudima 

-Proizvodi zvukove gukanja ili brbljanja kada  se igra samo ili s Vama (vokalna igra – isprobava glasove različite glasnoće i visine) 

-Proizvodi zvukove brbljanja koji podsjećaju  na govor, kao npr.  "pa", "ba", "ma" 

-Hihoće se i smije 

-Proizvodi zvukove kada je sretno ili uznemireno 

-Brblja duže nizove zvukova poput  "mamama",  "bababa" 

-Glasa se i koristi geste kako bi zadobilo i zadržalo pažnju 

-Pokazuje prema predmetima (gesta pokazivanja -“pointing”) i pokazuje ih drugima (“showing”) 

-Koristi geste poput mahanja “pa-pa”,  

podizanja “gore” i pokret glavom za “ne” 

-Imitira različite govorne zvukove 

-Oko godine dana govori jednu do dvije riječi  

poput mama, tata isl. 

od 1. do 2. godine

slušanje i razumijevanje

govor

-Pokazuje na nekoiko dijelova tijela na Vaš upit 

-Slijedi jednostavne naloge, poput “gurni loptu”, “poljubi bebu” 

-Reagira na jednostavna pitanja, poput “tko je to?”, “gdje su ti cipele?” 

-Sluša jednostavne priče, pjesme i rimovane pjesmice 

-Pokazuje slike u slikovnici kada ih imenujete

-Koristi mnogo novih riječi 

-Počinje imenovati slike u slikovnici 

-Postavlja pitanja poput “Što je to?”, “Tko je to?”, “Gdje je …" 

-S dvije godine bi trebalo spajati dvije riječi zajedno, npr. “još jabuke”, “mama daj”, “neće krevet” isl.

od 2. do 3. godine

slušanje i razumijevanje

govor

 -Razumije suprotnosti poput kreni - stani, veliko-malo, gore-dolje 

-Slijedi dvostruke naloge, poput “uzmi žlicu i stavi je  na stol” 

-Razumije sve više riječi 

 -Ima riječ za gotovo sve 

-Govori o stvarima koje trenutno nisu prisutne 

-Koristi riječi poput “u”, “na” i “ispod” 

-Koristi iskaze od dvije do tri riječi 

-Ljudi koji poznaju Vaše dijete ga mogu razumjeti 

-Postavlja pitanje “zašto?” 

od 3. do 4. godine

slušanje i razumijevanje

govor

-Reagira kada ga zovete iz druge sobe 

-Razumije riječi za neke boje (kao npr.crvena, plava,  žuta) 

-Razumije riječi za neke oblike (kao npr. krug, trokut) 

-Razumije riječi za obitelj brat, sestra, baka, teta 

-Odgovara na jednostavna pitanja tko, što i gdje 

-Koristi rimu npr. "kos-bos" 

-Koristi zamjenice poput ja, ti, mi, oni 

-Većina ljudi razumije govor Vašeg djeteta 

-Postavlja pitanja "kada?" i "zašto?" 

-Koristi iskaze od 4 riječi,  još uvijek može griješiti   u gramatici 

-Može pričati o događajima koji su se dogodili tog dana 

od 4. do 5. godine

slušanje i razumijevanje

govor

-Razumije riječi za redoslijed, poput “prvi,  

sljedeći i posljednji” 

-Razumije riječi za označavanje vremena  

poput jučer, danas i sutra. 

-Slijedi višestruke upute/naloge, poput  

“obuci pidžamu, operi zube i odaberi priču.” 

-Slijedi upute u vrtiću, npr. “Zaokruži na papiru ono što možemo jesti.” 

-Čuje i razumije većinu riječi koje  

se koriste kod kuće i u vrtiću 

-Reagira na “Što si rekao?” 

-Govori bez ponavljanja glasova ili riječi  

većinu vremena 

-Imenuje slova i brojeve 

-Koristi rečenice s više glagola, npr.

"Ja imam dva auta, a Marko ima jedan” 

-Prepričava kratku priču 

-Održava konverzaciju 

-Koristi različit način govora, zavisno od  

slušaoca i mjesta. Npr. mlađoj djeci će se  

obraćati kraćim rečenicama, govorit će 

glasnije na igralištu nego u autobusu isl. 

(prema ASHA – The American Speech-Language-Hearing Association) 

(Preuzeto sa https://www.asha.org/public/speech/development/chart/

bottom of page