top of page
logo-simple.png
Back to School

pripreme za školu

PREDVJEŠTINE ČITANJA, PISANJA i RAČUNANJA 

- interes za tisak 

- raspoznavanje velikih i malih slova (vizualno razlikovanje) 

-rastavljanje na slogove 

-uočavanje rime i stvaranje rime 

-rastavljanje rečenice na riječi 

-glasovna analiza i sinteza (uočavanje početnog glasa u riječi, uočavanje posljednjeg glasa u riječi, uočavanje 

 svih glasova u riječi, stapanje glasova u riječ, od jednosložnih do višesložnih riječi) 

-fonološko razlikovanje sličnih glasova 

-vježbe grafomotorike i vizualne percepcije 

-usvajanje pojma broja, količine i prostornih odnosa, slijeđenje niza, pojmovi suprotnosti 

-bogaćenje vokabulara te poticanje jezično-govornog razvoja 

I mnogo drugih aktivnosti za razvoj mašte i kreativnosti :) 

School Children
bottom of page