top of page
logo-simple.png
artikulacijske teskoce.jpg

Poremećaj izgovora glasova (artikulacijske teškoće)

Poremećaj izgovora glasova, artikulacijski poremećaj ili dislalija odnosi se na neispravan izgovor glasova i to u vidu omisija (izostavljanja glasa), supstitucija (zamjena jednog glasa drugim) te distorzija (nepravilan izgovor glasa). 

Vrste poremećaja izgovora

                                       POREMEĆEN IZGOVOR GLASA:

SIGMATIZAM                             c,z,s,č,ž,š,ć,đ,dž 

ROTACIZAM                                           r 

LAMBDACIZAM                                      llj 

KAPACIZAM I GAMACIZAM                       k

TETACIZAM I DELTACIZAM                        td 

ETACIZAM                                            

TETIZAM                                              veći broj konsonanata u nečijem govoru prelazi u t, odnosno u d:

                                                                            s,c,š,č,ć,                 

                                                                            z,ž,dž,đg                 

OSTALI POREMEĆAJI                                poremećaji zvučnosti, smanjeni vilični kut, opća oralna površnost,                                                                                 mazni govor 

DOB DO KOJE SE TOLERIRA NEISPRAVAN IZGOVOR

 

 

                                                             c,z,s, distorzija                            do 4,5 godine 

                                                             č,ž,š,ć,dž,đ distorzija                 do 5,5 godina 

                                                             lj supstitucija sa l                        do 4 godine 

                                                             nj supstitucija sa n                     do 3,5 godine 

                                                             r distorzija                                    do 4 godine 

* Tolerira se samo pogrešan izgovor u obliku distorzija glasova i supstitucija glasova lj i nj s glasovima l i n. Nakon 3. godine više nijedan glas ne smije biti izostavljen (omisija), bar u sklopu poremećaja izgovora. 

 

Djeca u dobi između 3 i 3 i pol godine trebali bi već posve ispravno izgovarati sljedeće glasove: p, b, t, d, k, g, m, n, j, f, v, h, l, a, e, i, o, u; a glasovi c, z, s, č, ž, š, ć, dž, đ, r, lj, i nj još mogu biti nejasni. Dijete starije od 5 i pol godina moralo bi posve ispravno izgovarati sve glasove. 

TRAJANJE TERAPIJE 

Trajanje terapije ovisi o dobi djeteta, o suradljivosti, o vježbanju kod kuće, o redovitim dolascima na terapiju. Da bi se pojedini ispravljeni glas automatizirao u govoru potrebno je jako puno ponavljanja. Svako dijete je drugačije i usvaja na drugačiji način tako da će i terapija ovisiti o individualnim sposobnostima djeteta. Kao što smo već napomenuli, vježba kod kuće po zadanim uputama logopeda je od iznimne važnosti.

 

Ovdje navodimo opće prosjeke trajanja terapije za pojedine glasove i skupine glasova: 

                                                               c, z, s                        22 logopedske seanse 

                                                               č, ž, š, ć, dž, đ         26 logopedskih seansi 

                                                               l                                12 logopedskih seansi 

                                                               r                                35 logopedskih seansi 

                                                               k, g                           8 logopedskih seansi 

 

 

 

 

 

materijal preuzet i prilagođen iz knjige „Govorni poremećaji: Izgovor“, Dušanka Vuletić, 1987.

bottom of page