top of page
logo-simple.png
Playing with Wooden Alphabets
Playing with Wooden Alphabets

logopedska dijagnostika

Logopedska dijagnostika provodi se u trajanju od 45-90 minuta, ovisno o dobi korisnika te složenosti poremećaja. Na samom početku dijagnostike uzimaju se osnovni anamnestički podaci od korisnika usluge ili roditelja djeteta (ime i dob djeteta, tijek trudnoće i poroda, rani psihomotorni razvoj, pojavnost sličnih teškoća u obitelji...). U procjeni se koriste standardizirani logopedski testovi, različiti logopedski zadaci i materijali za procjenu te opservacija. Iz intervjua s roditeljem saznaju se dodatne važne informacije o djetetovom komunikacijskom i jezično-govornom statusu. U nekim slučajevima za pisanje nalaza će biti potrebno izvršiti i dodatne pretrage na koje ćemo Vas uputiti (npr. nalaz psihologa,  rehabilitatora,  audiologa isl.). Po završetku dijagnostike dogovara se još jedan termin za preuzimanje logopedskog nalaza. Roditelj tada dobiva sve informacije o rezultatima provedene dijagnostike, savjete i upute za daljnji rad te dogovor o eventualnom uključivanju djeteta u logopedsku terapiju ukoliko je ista potrebna.

bottom of page