top of page
logo-simple.png
Toddler in Bear Costume

komunikacijski poremećaji

poremećaj socijalne komunikacije

Poremećaj socijalne komunikacije ili pragmatički poremećaj podrazumijeva teškoće u socijalnoj komunikacjii i interakciji s okolinom. Osobe s poremećajem socijalne komunikacije imaju teškoće u prilagođavanju svog načina govora različitim komunikacijskim situacijama (npr. način na koji se obraćamo profesoru u školi ili šefu na poslu se razlikuje od načina na koji razgovaramo sa svojim prijateljima u neformalnoj situaciji, u učionici se očekuje od učenika da pričaju tiše nego što će pričati kada su na igralištu ili koncertu). Osobe s ovim poremećajem imaju teškoće u razumijevanju i slijeđenju takvih društvenih „pravila“. Često im je problem započeti konverzaciju te održavati razgovor uz primjerenu izmjenu govornika i sugovornika (engl. „turn-taking“). Često ne razumiju suptilnosti u jeziku i tonu razgovora tako da će npr. imati teškoća u razumijevanju sarkazma. 

Mnogi pojedinci s autizmom imaju ove poteškoće, ali da bi se radilo o dijagnozi poremećaja iz spektra autizma, uz probleme u socijalnoj komunikaciji i interakciji, trebaju biti prisutna i repetitivna ponašanja i/ili suženi i ograničeni interesi. 

(prema: autismspeaks.org ) 

Važno je napomenuti da ako dijete kasni u govoru ili ne govori primjereno za svoju dob, ne mora se raditi o komunikacijskom poremećaju. Tako npr. dijete može odlično komunicirati sa svojom okolinom iako ne govori (npr. mala beba reagira na majčin govor smiješkom, dijete može pogledom ili gestama tražiti od okoline neki predmet ili aktivnost i isl.) 

poremećaj iz spektra autizma

Autizam ili poremećaj iz spektra autizma odnosi se na širok spektar stanja koji su karakterizirani teškoćama u socijalnim vještinama, stereotipnim ponašanjima i/ili ograničenim interesima, govoru i neverbalnoj komunikaciji. (autismspeaks.org) 

Osobe s poremećajem iz spektra autizma imaju teškoće u komunikaciji i socijalnim vještinama. Često im je teško započeti i održavati konverzaciju i ne razumiju suptilne „socijalne znakove“. Imaju teškoće u socijalnoj komunikaciji i sklapanju prijateljstava. 

Osobe s poremećajem iz spektra autizma također imaju neku vrstu ograničenih ili suženih interesa i/ili stereotipnih ponašanja. Tako npr. mogu iskazivati interes samo za jednu temu - aute, vlakove ili televizijske emisije, ili mogu biti usmjereni samo na određeni objekt ili aktivnost. Osobe s poremećajem iz spektra autizma često ne vole promjene u svom rasporedu te promjene u izvođenju neke aktivnosti. 

Autizam može varirati na spektru od blagog oblika do teškog, ovisno o tome koliko prisutne teškoće utječu na svakodnevni život. 

 

 

Osoba s poremećajem iz spektra autizma može imati teškoće u: 

- Razumijevanju i korištenju gesti (poput geste pokazivanja ili mahanja “pa-pa”) 

- Razumijevanju i korištenju riječi 

- Slijeđenju uputa 

- Učenju čitanja i pisanja 

- Započinjanju i održavanju razgovora 

Osoba s poremećajem iz spektra autizma može: 

- Prestati koristiti riječi koje je koristila 

- Govoriti nerazumljivo 

- Ponavljati riječi ili fraze koju je upravo čula ili koju je čula prije nekoliko dana/tjedana (eholalija) 

- Koristiti „robotski“ ili „pjevni“ glas 

- Ne govoriti, ili govoriti jako malo 

- Koristiti nepoželjna ponašanja umjesto riječi ili gesti da bi izrazila svoje želje 

Za osobe s poremećajem iz autističnog spektra može biti teško: 

- Dijeliti pažnju s nekim drugim i usmjeriti pažnju na isti objekt ili aktivnost (združena pažnja) 

- Pridružiti se nekome u igri i dijeliti igračke 

- Odgovoriti kada ih netko pozove na igru ili želi razgovarati 

- Izmjenjivati uloge u igri ili konverzaciji (engl. „turn-taking“) 

- Ostvariti i održati prijateljstvo 

Osoba s poremećajem iz autističnog spektra može: 

- Ponavljati određena ponašanja uključujući pokrete rukom ili tijelom (stereotipna ponašanja kao npr. 

  mlataranje rukama, lepršanje prstiju ispred očiju, ljuljanje, trčanje naprijed-nazad) 

- Plakati, smijati se ili naljutiti se iz nepoznatog razloga (razlog nije očit) 

- negodovati prilikom izmjene aktivnosti 

- uznemiriti se na određene zvukove, mirise, teksture isl. 

- Biti zainteresirana za samo nekoliko predmeta ili tema (ograničeni ili suženi interesi)

 

 

(prema ASHA – The American Speech-Language-Hearing Association) 

https://www.asha.org/public/speech/disorders/autism/ 

znakovi i simptomi poremećaja iz spektra autizma:

komunikacija

socijalne vještine

ponašanje

bottom of page