top of page
logo-simple.png
Smiling Senior Woman

afazije

Afazija je jezični poremećaj koji nastaje kao posljedica oštećenja mozga, najčešće nakon moždanog udara, ali može nastati i nakon ozljeda glave, tumora mozga ili infekcija mozga. Najčešće se javlja u odrasloj dobi, iako se može javiti i kod djece. Osobe s afazijom imaju teškoće u jezičnom razumijevanju i/ili produkciji te mogu imati teškoće u čitanju i pisanju.  

 

 

PODJELA AFAZIJA:

 

- Globalna afazija je najteži oblik afazije. Pacijentu je narušeno razumijevanje i produkcija govora. Osoba može proizvesti nekoliko prepoznatljivih riječi i razumije malo ili je razumijevanje u potpunosti narušeno. Pacijent s globalnom afazijom ne može čitati ni pisati. Globalna afazija se često javlja odmah nakon pretrpljenog moždanog udara ili traume glave. Simptomi se mogu znatno oporaviti u nekoliko prvih mjeseci ako oštećenje nije bilo preopsežno. Pojedinci mogu imati u potpunosti očuvane intelektualne i kognitivne sposobnosti koje nisu povezane s jezikom i govorom. 

- Brocina afazija (nefluentna, ekspresivna) - Pacijenti s Brocinom afazijom imaju teškoće u govoru, ali razumijevanje može biti relativno očuvano. Govor im se obično temelji na kratkim iskazima, ne dužim od četiri riječi, uz prisutnost gramatičkih pogrešaka. Prisutne su i teškoće u izgovoru glasova (artikulaciji). Mogu dobro razumjeti gramatički jednostavne iskaze, ali imaju teškoća u razumijevanju gramatički kompleksnijih iskaza. Neki pacijenti mogu čitati, ali pisanje je uglavnom narušeno. Pojedinci mogu imati u potpunosti očuvane intelektualne i kognitivne sposobnosti koje nisu povezane s jezikom i govorom.  

-Wernickeova afazija (fluentna, receptivna)  - Pacijenti ne razumiju govor, dok je produkcija govora očuvana. Vještine čitanja i pisanja su često jako narušene. Osobe s Wernickeovom afazijom mogu govoriti, koristeći gramatički ispravne rečenice, normalne brzine i prozodije. Međutim, njihov govor je učestalo besmislen. Često govor obiluje neologizmima – besmislenim riječima. Pacijent nema uvid da njegov govor obiluje besmislicama te da koristi riječi koje ne postoje. Prisutne su teškoće u jezičnom razumijevanju, pa čak i za pojedinačne riječi ili jednostavne rečenice. Pojedinci mogu imati u potpunosti očuvane intelektualne i kognitivne sposobnosti koje nisu povezane s jezikom i govorom. 

-Miješana nefluentna afazija – Pacijenti s ovom vrstom afazije imaju teškoće u produkciji govora, slično kao kod Brocine afazije. Ali za razliku od njih, imaju ograničeno razumijevanje jezika, slično pacijentima s Wernickeovom afazijom. Ne mogu čitati ni pisati iznad osnovne razine. 

-Anomička afazija – je jedna od blažih oblika afazije. Pacijenti imaju teškoće u imenovanju i pronalaženju riječi - pogotovo imenica i glagola. Govor im je fluentan i gramatički ispravan, ali prepun nejasnih riječi (npr. za većinu imenica koriste riječ “stvar”, “predmet” isl.) i cirkumlokucija (pokušaji da opišu riječ koje se ne mogu sjetiti - “to je ono čime se...”). Često imaju osjećaj da im je riječ na vrhu jezika, što rezultira s puno frustracija u govoru. Razumijevanje govora je očuvano i mogu ponavljati riječi i rečenice. U većini slučajeva mogu čitati bez poteškoća, ali u pisanju imaju teškoća s pronalaženjem riječi kao i u govoru. Pojedinci mogu imati u potpunosti očuvane intelektualne i kognitivne sposobnosti koje nisu povezane s jezikom i govorom. 

-Primarna progresivna afazija – je neurološki sindrom u kojem jezične sposobnosti postepeno i progresivno postaju oštećene. Za razliku od drugih oblika afazije koji nastaju nakon moždanog udara ili oštećenja mozga, primarna progresivna afazija je uzrokovana neurodegenerativnim bolestima poput Alzheimerove bolesti ili Frontotemporalne demencije. Primarna progresivna afazija nastaje kao rezultat propadanja moždanog tkiva koji je odgovoran za govor i jezik. Iako su prvi uočljivi simptomi teškoće sa govorom i jezikom, druge teškoće poput gubitka memorije, često se pojavljuju kasnije. 

https://www.aphasia.org/aphasia-resources/anomic-aphasia/ 

bottom of page